DBCG 05H

Patientinformation og samtykkeerklæring (4 sider. 2. version fra 08.11.2008)
DBCG 05H, Inklusionsskema (1 side. Fra november 2005)
DBCG 05H, Flow Sheet, Trastuzumab, behandling 1-9 (1 side. Fra november 2005)
DBCG 05H, Flow Sheet, Trastuzumab, behandling 10-17 (1 side. Fra november 2005)
DBCG 05H, Flow Sheet 3.-10. år, regnet efter operation (1 side. Fra november 2005)