Om DBCG


Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) blev grundlagt i 1976 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab med det formål, at sikre en optimal diagnostik og behandling af brystkræft på landsplan og hermed at forbedre prognosen.

For at opnå det har DBCG fra starten af sit virke udarbejdet evidens-baserede retningslinjer for hele landet og den diagnostiske indsats og behandlingen (den kirurgiske behandling, strålebehandlingen og den medicinske behandling) er løbende blevet videreudviklet og evalueret gennem randomiserede forsøg og kvalitetskontrol undersøgelser.

Allerede fra oprettelsen af DBCG blev der dannet en klinisk database og de involverede patologiafdelinger, kirurgiske og onkologiske afdelinger har siden systematisk indberettet oplysninger om diagnostik, behandling og opfølgning. Indberetningen skete fra starten via standardiserede datablanketter, men fra 2009 er indberetningen successivt overgået til on-line web-baseret indberetning.

Statutter for Danish Breast Cancer Cooperative Group

Adresse:
DBCG-Sekretariatet
Rigshospitalet, afsnit 2501
Blegdamsvej 9
2100 København Ø.

Tlf.: 38 66 06 60   
Fax: 38 66 06 70
E-mail: dbcg@dbcg.dk