Protokoller
    

   Indhold:
 
     

   Historisk oversigt
 

  Oversigt over DBCGs behandlingsprogrammer (august 2014)
 
    Protokoller    Adjuverende    

  

 

Aktuelle

Tidligere

     DBCG 2018 Natural Trial  
     DBCG 2015 Skagen Trial 1 DBCG 07
    DBCG 2009 RT DBCG 04
    DBCG 07-REAL DBCG 01
    DBCG 07-READ DBCG 89
    IBCSG-SOLE DBCG 82
      DBCG 77
     Metastaserende    
    Aktuelle  
    NEGIRI  
    POSIRI  


     Aktuelle Protokoller

     Adjuverende:

     DBCG 2018 Natural Trial

     DBCG 2018 RT Natural Trial Protocol - dansk, udgave 1.0 01/09/2018, 31 sider (01.09.2018)
     DBCG 2018 RT Natural Trial Protocol - english, version 1.0 01/09/2018, 31 pages (01.09.2018)

     DBCG 2015 Skagen Trial 1

     DBCG 2015 RT Skagen Trial 1 Protokol, udgave 1.0 01/09/2015, 38 sider (01.09.2015)

     DBCG 2009 RT

     DBCG 2009 RT Hypo Protokol, udgave 3.1.01/09/2011, 30 sider (30.08.2011)
     DBCG 2009 RT PBI Protokol, udgave 3.1.01/09/2011, 29 sider (30.08.2011)

    DBCG 07-REAL

    DBCG 07-REAL Protokol med bilag, version 3, 57 sider (10.10.10)

     Bilag 1 : Forkortelser, 1 side (14.07.09)
     Bilag 2 : Forløbsoversigt, 1 side (14.07.09)
     Bilag 3 : Patologi, 3 sider (14.07.09)
     Bilag 4 : Forsøgsblodprøver, 2 sider (14.07.09)
     Bilag 5 : Komorbiditet, 1 side (14.07.09)
     Bilag 6 : CTC registrering, 1 side (14.07.09)
     Bilag 8 : Sentinel node, 3 sider (14.07.09)
     Bilag 9 : Selvvælger, 2 sider (20.10.10)
     Bilag 10 : Deltagerinformation, 8 sider (10.10.10)
     Bilag 11 : Samtykkeerklæring og fuldmagt, 1 side (10.10.10)
     Bilag 12 : Lægmandsresumé, 2 sider (14.07.09)
     Bilag 13 : Økonomi og finansielle aftaler, 1 side (14.07.09)
    
     Bilag 14 : PET Tillæg, 2 sider (14.07.09)
     Bilag 15 : PET Deltagerinformation, 2 sider (14.07.09)
     Bilag 16 : PET Samtykkeerklæring og fuldmagt, 1 side (14.07.09)

    Nyhedsbreve
    
     Nyhedsbrev nr. 2, 11. november 2010, 2 sider (22.11.10)
    

      DBCG 07-READ
    
     DBCG 07-READ Protokol, Version 3.0 Final, med bilag 53 sider (16.10.09)

    Bilag 1: Forkortelser, 1 side (16.10.09)
    Bilag 2: Forløbsoversigt, 1 side (16.10.09)
    Bilag 3. TOP2A Analyse, 2 sider (16.10.09)
    Bilag 4: Biologisk materiale, 1 side (16.10.09)
    Bilag 5: Spørgeskema (med Co-morbiditet), 2 sider (16.10.09)
    Bilag 6: Bivirkningsskema, 2 sider (16.10.09) 
    Bilag 7: Inklusionsskema, 1 side (16.10.09)
    Bilag 8: CRF (Flow Sheet 1. år), 10 sider (21.06.11)
    Bilag 9: Flow-up (Flow Sheet 2.-10. år), 1 side (16.10.09)
    Bilag 10: Deltagerinformation, 7 sider (16.10.09)
    Bilag 11: Samtykkeerklæring og fuldmagt, 1 side (16.10.09)
    Bilag 12: Lægmandsresumé, 2 sider (16.10.09)
    Bilag 13. Økonomi og finansielle aftaler, 1 side (16.10.09)
 

    IBCSG-SOLE

    SOLE protokol 6. juli 2007, dansk, 36 sider (06.09.09)
    SOLE protokol 6. juli 2007, engelsk, 42 sider (06.09.10)


    Metastaserende:

 
   NEGIRI

    NEGIRI protokol, 48 sider (16.05.2013)

    POSIRI

   POSIRI protokol, 59 sider (16.05.2013)

 

    Tidligere Protokoller

     DBCG 07

    (Under udarbejdelse)

    DBCG 04

     DBCG Retningslinier 2004 (217 sider)
    DBCB 04 Skemaer (under udarbejdelse)

     DBCG 01

    DBCG Retningslinier 2001 (136 sider)
    DBCB 01 Skemaer (under udarbejdelse)

    DBCG 89

    DBCG 89 Protokol (180 sider)
    DBCG 89 Skemaer (41 sider)

    DBCG 82

    DBCG 82 Protokol (127 sider)
    DBCG 82 Skemaer (26 sider)

    DBCG 77

    DBCG 77 Protokol (73 sider)
    DBCG 77 Skemaer (40 sider)