Retningslinieudvalg

   
Prof. overlæge dr. med. Peer Christiansen (Formand)
Kirurgisk afdeling P
Århus Sygehus
Tage-Hansens Gade
8000 Århus   
Overlæge Ph.D Mette Holck Nielsen
Onkologisk afdeling R
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C
   
Overlæge Ilse Vejborg
Radiologisk afdeling
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Overlæge Ph.D Anne-Marie Gerdes
Klinisk genetisk Afdeling
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
   
Overlæge Anne Marie Bak Jylling
Afdeling for Klinisk Patologi
Odense Universitetshospital
J. B. Winsløwvej 15
5000 Odense C
Overlæge, dr. med. Bent Ejlertsen
Onkologisk klinik, afsnit 4262
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
   
Cand. scient. Maj-Britt Jensen
DBCG sekretariatet
Rigshospitalet, afsnit 2501
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Professor, dr. med. Henning T. Mouridsen (sekretær)
DBCG sekretariatet
Rigshospitalet, afsnit 2501
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
   

(Siden er sidst opdateret d. 27-02-2018)