DBCG. Retningslinier / Vejledninger

Redaktionsgruppen:

Professor, overlæge, dr. med. Peer Christiansen Århus Universitetshospital    Kirurgisk udvalg
Overlæge Anne-Vibeke Lænkholm Sjællands Universitetshospital Patologisk udvalg
Overlæge, PhD. Mette Holck Nielsen Odense Universitetshospital Radioterapiudvalg
Professor, overlæge, PhD. Bent Ejlertsen Rigshospitalet Medicinsk udvalg
Overlæge Ilse Vejborg Rigshospitalet Radiologiudvalget
Professor, overlæge, PhD. Anne-Marie Gerdes Rigshospitalet Genetikudvalget
Cand. scient. Maj-Britt Jensen DBCG-sekretariatet DBCG-sekretariatet
       
       

Vejledninger (endnu ikke indarbejdet i retningslinierne)

* Præcisering vedrørende retningslinjer for billeddiagnostisk udredning

På møde i Retningslinjeudvalget den 13. juni blev det besluttet at lægge to dokumenter på DBCG's hjemmeside med retningslinjer. Det ene dokument Præcisering af retningslinjerne kap 2 (003) præciserer den anbefalede billeddiagnostik i forhold til de tre prioriteringsgrupper, der er beskrevet i kapitel 2. Der gøres opmærksom på, at prioriteringsgruppe III tidligere også har omfattet 1) patienter, der har familiær disposition til brystkræft, men ikke påvist mutation og 2) opfølgning og kontrol efter operation. For disse to kategorier er der udarbejdet specifikke retningslinjer, der er anført i kapitel 19 og kapitel 9. De er derfor ikke omfattet af denne retningslinje. I stedet henvises til de pågældende afsnit.

Hele kapitel 2 er netop sat til revision, og i forbindelse hermed, vil omtalte præcisering blive inddraget. Det er også besluttet at ændre i retningslinjerne for genetisk udredning. Der lægges således et nyt dokument på hjemmesiden:

National guideline for estimering af kvinders risiko for mammacancer.

Dette dokument erstatter hovedparten af det eksisterende kapitel 19, og indeholder også en præcisering af billeddiagnostisk overvågning. Endelig revision af kapitel 9 er pågående.

Endelig er der kommet en mindre tilføjelse til kapitel 6 vedr. systemisk behandling af T1N0M0 HER2 positive tumorer, hvor der nu kan udelades antracyclinbaseret kemoterapi. Kapitel 6 er også under gennemgribende revision, og afsnittet vil indgå heri.(18.juni 2019)

* Udtalelse fra DBCG´s Radioterapiudvalg. januar 2019, vedrørende intraoperativ strålebehandling af tidlig brystkræft (Intrabeam, TARGIT A) samt kommentar fra DBCG´s Bestyrelse
 (15.03.2019)

* Vejledning fra Kirurgisk Udvalg ang. resektionsrand. Ved invasivt carcinom betragtes det kirurgiske indgreb som radikalt, hvis der ikke er tumor i den blækmarkerede resektionsrand (=tumor not- on-ink). Resektionsmargen er uændret 2 mm ved DCIS. Hermed er retningslinierne nu i Danmark på linie med internationale rekommandationer. Ændringen af retningslinien har været forelagt Radioterapi- og Patologiudvalget, og vil blive indskrevet i de kirurgiske retningslinier ved næste revision. (07.07.2016)

* Retningslinier for sygepleje (24.11.2011)

* Vejledning fra Patologiudvalget om HER2 algoritmen. ( Pr. 1. januar 2019 implementeres opdaterede retningslinier for HER2 algoritmen.
Ændringen omfatter primært fortolkning af resultatet af In situ hybridisering. Dette fører til vedlagte opdatering af Patologi-retningsliniernes afsnit 3.2.4.2 HER2.
Opdateringen vil blive indskrevet i retningslinierne ved næste revision.)
 

Retningslinier:

 1. DBCG 38 KB (Indholdet sidst opdateret 15. juni 2011)

 2. Diagnose 116 KB (Indholdet sidst opdateret 24. maj 2013)

 3. Patologi 939 KB (Indholdet sidst opdateret maj 2017)

 4. Kirurgisk behandling, link til DMCG (Indholdet sidst opdateret 16. september 2019)

 5. Postoperativ strålebehandling 616 KB (Indholdet sidst opdateret 22. juni 2016)

 6. Medicinsk behandling 476 KB (Indholdet sidst opdateret 21. februarl 2019)

 7. Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging 865 KB (Nyt kapitel, 4. oktober 2016)

 8. Kapitlet er udgået (29. februar 2016)

 9. Opfølgning 111 KB (Indholdet sidst opdateret 08. maj 2015)

 10. Duktalt carcinoma in situ (DCIS)  55 KB (Indholdet sidst opdateret 13. december 2012)

 11. Lobular carcinoma in situ (LCIS)  50 KB (Indholdet sidst opdateret 01. januar 2006)

 12. Kapitlet er udgået (December 2019)

 13. Rekommandationer vedr. brystrekonstruktion 101 KB (Indholdet sidst opdateret 01. januar 2006)

 14. Behandling af primær inoperabel / lokoregional fremskreden cancer mammae 83 KB (Indholdet sidst opdateret 27. april 2011)

 15. Behandling af brystkræft hos kvinder på 75 år eller ældre og/eller kvinder uanset alder med høj komorbiditet 56 KB (Nyt kapitel 12. oktober 2009)

 16. Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet 53 KB (Indholdet sidst opdateret 01. januar 2011)

 17. Lokoregionært recidiv 85 KB  (Indholdet sidst opdateret 27. april 2011)

 18. Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 418 KB (Indholdet sidst opdateret 21. februar 2019)

 19. Arvelig cancer mammae - ovarii 427 KB (Indholdet sidst opdateret 23. september 2016)

 20. Anbefaling om bevægelse/træning til kvinder opereret for brystkræft indenfor de første 8 uger postoperativt (Indholdet sidst opdateret 02. oktober 2014)

 21. Forløbsbeskrivelse for fysioterapi under brystkirurgiske patientforløb 82KB (Nyt kapitel; 5. december 2011)

 22. Vejledning til udarbejdelse af retningslinier 38 KB (Indholdet sidst opdateret 01. januar 2006)