DBCG-skemaer og patientinformationer

DBCG's indberetningsskemaer er tilgængelige på hjemmesiden.

Skemaerne er gemt i pdf-filer (Portable Document Format), som kan udskrives med Adobe Acrobat Reader version 5.0.

Nogle af skemaerne (f.eks. Flow Sheets) er på flere sider. 

 

Til Brug på:

   
Kirurgiske afdelinger
    Patologiafdelinger
    Radioterapiafdelinger
    Onkologiske afdelinger
    Klinisk genetiske afdelinger

 

Kirurgiske afdelinger

SPØRGESKEMAER

Fertilitetsskema  (1 side. Fra 19.10.2010)
Komorbiditet skema  (1 side. Fra 20.05.2010)

MAMMASKEMA:

Mammaskema (1 side. Fra 1. april 2010, rev. 01.02.2016)
 
SENTINEL NODE:

Specialskema for Sentinel Node (1 side. Fra marts 2010, rev. 28.11.2016)

SENOMAC:

SENOMAC - registreringsskema (1 side. Fra november 2016)

KIRURGISKEMAER:

Kirurgiskema - Lumpektomi (1 side. Fra oktober 2010, rev.  10.01.2017)
Kirurgiskema - Mastektomi (1 side. Fra oktober 2010, rev.  10.01.2017)

Kirurgiskema - Neoadj. medicinsk behandling, biopsi alene eller før neoadjuverende behandling (1 side. Fra oktober 2010, rev. 04.05.2018)
Kirurgiskema - Lumpektomi efter neoadj. medicinsk behandling (1 side. Fra oktober 2010, rev. 10.01.2017)
Kirurgiskema - Mastektomi efter neoadj. medicinsk behandling (1 side. Fra oktober 2010, rev. 10.01.2017)

SYMPTOMBESKRIVELSE:

Symptombeskrivelse DBCG 2015 (1 side. Fra marts 2016)

OPFØLGNINGSSKEMA:

Plan for opfølgning efter primær behandling (1 side. Fra september 2015)

Tidligere versioner:   Klik her

DBCG 2015-a:

Patientinformation DBCG 2015-a (3 sider. Fra marts 2016)

Flow sheet DBCG 2010-a (1 side. Fra januar 2009, rev. december 2011)

Tidligere versioner (2007-a, 2010-c):    Klik her

DBCG 2010-c (TAM og LET-overgang)

Patientinformation DBCG 2010-c (TAM-overgang), KIR (for præmenopausale)  (1 side. Fra 01.04.2012)
Patientinformation DBCG 2010-c (LET-overgang), KIR ( forpostmenopausale)  (1 side. Fra 01.04.2012)

IORT

Strålebehandlingsskema, IORT (1 side. Fra april 2014)

LOKOREGIONALT RECIDIV:

Klinisk skema (1 side. Fra juni 2005)

OFF STUDY:

Off Study Card (1 side. Fra marts 2010, rev. 18.12.2018)

DCIS, LCIS:

Patientinformation  DBCG 2015 in situ (3 sider. Fra marts 2016)
Kirurgiskema, DBCG 2010 - in situ (1 side. Fra januar 2006, rev. 04.02.2011)
Mammaskema, DBCG 2010 - in situ (1 side. Fra april 2010, rev. 29.08.2013)
Flow Sheet DBCG 2010 - in situ, 0.-10. år (1 side. Fra januar 2006, rev. 04.02.2011 og 5.1.2012)
Off Study Card DBCG 2010 - in situ (1 side. Fra januar 2006, rev. 04.02.2011, 05.01.2012 og 01.09.2012)

Tidligere versioner:    Klik her

 

Patologiafdelinger

PATOLOGISKEMAER:

Patologiskema - Lumpektomi (2 sider inkl. vejledning. Fra december 2010, sidst rev. 16.01.2019)
Patologiskema - Mastektomi (2 sider inkl. vejledning. Fra december 2010, sidst rev. 16.01.2019)

Patologiskema - Biopsi alene eller før neoadjuverende behandling (2 sider inkl. vejledning. Fra december 2010, sidst rev. 07.05.2019)
Patologiskema - Lumpektomi efter neoadj. medicinsk behandling (2 sider inkl. vejledning. Fra december 2010, sidst rev. 16.01.2019)
Patologiskema - Mastektomi efter neoadj. medicinsk behandling (2 sider inkl. vejledning. Fra december 2010, sidst rev. 16.01.2019)

Tidligere versioner lumpektomi/mastektomi:    Klik her

LOKOREGIONALT RECIDIV:

Patologiskema (2 sider inkl. vejledning. Fra januar 2005)

METASTASERENDE:

Behandling med Cisplatin v. metastaserende mamma cancer (1 side. Fra december 2013, rev. 06.11.2014)
TOP1 v. metastaserende mamma cancer (1 side. Fra december 2013)
 

DCIS, LCIS:

Patologiskema, DBCG 2010 - in situ (2 sider inkl. vejledning. Fra januar 2006, rev. 04.02.2010 og 1.10.2011)

Tidligere versioner:    Klik her

 

Radioterapiafdelinger

STRÅLEBEHANDLING:

Patientinformation (5 sider. Fra marts 2009, rev. april 2016)
Strålebehandlingsskema (1 side. Fra juni 2017)

IGANGVÆRENDE FORSØG:

DBCG - NATURAL TRIAL

Patientinformation - dansk version (10 sider. Fra september 2018)

Patientspørgeskema - dansk (1 side. Fra september 2018)
Patient form - English (1 page. From September 2018)
Inclusion scheme - English (1 page. From September 2018)
Cosmetic and function 0-10 years - English (2 pages. From September 2018)
Radiation planning and therapy - English (1 page. From September 2018)
Frygt for tilbagefald af kræftsygdommen (FCRI-SF) - dansk (1 side)

DBCG - SKAGEN TRIAL 1

Patientinformation - dansk version (9 sider. Fra december 2014)
Patientinformation - english version (11 pages. From March 2015)

Inclusion form (1 page. From December 2015)
Komorbiditet skema - dansk version (udfyldes af danske kirurger) (1 side. Fra 20.05.2010)
Comorbidity form - english version (1 page. From January 2015)
Pathology report (1 page. From December 2015, rev. Marts 2018)
Off Study Card (1 page. From June 2015)
RT Planning and therapy - with SIB (2 pages. From March 2015)
RT Planning and therapy - no boost (2 pages. From March 2015)
Cosmetic scoring form (2 pages. From December 2015, rev. Februar 2018)
Patient form - English (4 pages. From December 2015)
Patient form - Dansk (4 sider. Fra December 2015)
Acute Toxicity (2 pages. From December 2015)

DBCG - 2009 RT PBI:

Patientinformation (9 sider. Fra maj 2009, rev. marts 2014)
Patientinformation om hudbiopsi- og blodprøveprojekt(3 sider. Fra august 2009)

Inklusionsskema (1 side. Fra april april 2010, rev. 11.01.2013)
Strålebehandlingsskema (1 side. Fra maj 2009, rev. 13.12.2010)
Kosmetik og funktion (1 side. Fra februar 2010, rev. februar 2018)
Patientskema (1 side. Fra maj 2009, rev. 14.06.2011, 01.10.2012 og 01.08.2013)

DBCG - 2009 RT HYPO:

Patientinformation (9 sider. Fra maj 2009)
Patientinformation om hudbiopsi- og blodprøveprojekt(3 sider. Fra august 2009)

Inklusionsskema (1 side. Fra 01.07.2011)
Strålebehandlingsskema (1 side. Fra maj 2010, rev. 29.08.2012)
Kosmetik og funktion (1 side Fra februar 2010, rev. februar 2018)
Patientskema (1 side. Fra maj 2009, rev. 14.06.2011,  01.10.2012 og 01.08.2013)

Tidligere versioner:    Klik her
 

Onkologiske afdelinger

MAMMASKEMA:

Mammaskema (1 side. Fra 1. april 2010, rev. 01.02.2016)

GENOMISK ANALYSE:

Genomisk Analyse (1 side. Fra oktober 2014, rev.12.12.2017)

OPFØLGNINGSSKEMA:

Plan for opfølgning efter primær behandling (1 side. Fra september 2015)

DBCG 2015-b (kemoterapi + endokrin behandling):

Patientinformation DBCG 2015-b (Docetaxel) (5 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation DBCG 2015-b (Paclitaxel) (5 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b og b,t (Tamoxifen) (2 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b og b,t (Letrozol) (2 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b,bt,c,d,dt (Zoledronsyre) (3 sider. Fra december 2017)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow Sheet DBCG 2015-b, 1. år, serie 1-3, strålebehandling efter kemoterapi (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow Sheet DBCG 2015-b, 1. år, serie 4-6, strålebehandling efter kemoterapi (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow Sheet DBCG 2015-b, 1. år, 2.-4. kvartal, strålebehandling efter kemoterapi (2 sider. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-b, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2015-b,t (kemoterapi + trastuzumab + endokrin behandling):

Patientinformation DBCG 2015-b,t (Docetaxel) (5 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) (5 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b,t og d,t (Trastuzumab) (2 sider. Fra februar 2016, rev. 05.09.2018)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b og b,t (Tamoxifen) (2 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b og b,t (Letrozol) (2 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b,bt,c,d,dt (Zoledronsyre) (3 sider. Fra december 2017)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow Sheet DBCG 2015-b,t 1. år, serie 1-3, strålebehandling efter kemoterapi (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow Sheet DBCG 2015-b,t 1. år, serie 4-6, strålebehandling efter kemoterapi samt Trastuzumab, behandling 1-5 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow Sheet DBCG 2015-b,t 1. år, 2.-4. kvartal, strålebehandling efter kemoterapi samt Trastuzumab, behandling 6-17 (2 sider. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-b,t 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2010-c (endokrin behandling):

Patientinformation DBCG 2015-c, Letrozol (4 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation DBCG 2015-c, Tamoxifen (4 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b,bt,c,d,dt (Zoledronsyre) (3 sider. Fra december 2017)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow Sheet DBCG 2014-c, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2015-d (kemoterapi):

Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) (5 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation DBCG 2015-d (Paclitaxel) (5 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b,bt,c,d,dt (Zoledronsyre) (3 sider. Fra december 2017)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow Sheet DBCG 2015-d, 1. år, serie 1-3, strålebehandling efter kemoterapi (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow Sheet DBCG 2015-d, 1. år, serie 4-6, strålebehandling efter kemoterapi (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow Sheet DBCG 2015-d, 1. år, 2.-4. kvartal, strålebehandling efter kemoterapi (2 sider. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-d, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2015-d,t (kemoterapi + trastuzumab):

Patientinformation DBCG 2015-d,t (Docetaxel) (5 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation DBCG 2015-d,t (Paclitaxel) (5 sider. Fra februar 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b,t og d,t (Trastuzumab) (2 sider. Fra februar 2016, rev. 05.09.218)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-b,bt,c,d,dt (Zoledronsyre) (3 sider. Fra december 2017)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow Sheet DBCG 2015-d,t 1. år, serie 1-3, strålebehandling efter kemoterapi (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow Sheet DBCG 2015-d,t 1. år, serie 4-6, strålebehandling efter kemoterapi samt Trastuzumab, behandling 1-5 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow Sheet DBCG 2015-d,t 1. år, 2.-4. kvartal, strålebehandling efter kemoterapi samt Trastuzumab, behandling 6-17 (2 sider. Fra februar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-d,t, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

Tidligere versioner af DBCG - b, b,t, c, d, d,t:    Klik her

Kemoterapi - ikke standard:

Flow Sheet DBCG 2015, 1. år, serie 1-3, systemisk behandling - ikke standard (2 sider. Fra februar 2016)
Flow Sheet DBCG 2015, 1. år, serie 4-6, systemisk behandling - ikke standard (2 sider. Fra februar 2016)
Flow Sheet DBCG 2015, 1. år, serie 7-9, systemisk behandling - ikke standard (2 sider. Fra februar 2016)
Flow Sheet DBCG 2015, 1. år, serie 10-12, systemisk behandling - ikke standard (2 sider. Fra februar 2016)

NEOADJUVERENDE MEDICINSK BEHANDLING

DOWNSTAGING (6 SERIER KEMOTERAPI)

DBCG 2015-neo-b (kemoterapi + endokrin behandling)

Patientinformation DBCG 2015-neo-b (kemoterapi, docetaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-b (kemoterapi, paclitaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b og neo-b,t (Tamoxifen) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b og neo-b,t (Letrozol) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b, -neo-b,t, -neo-d, -neo-dt (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow sheet DBCG 2015-neo-b, 1. år, serie 1-3 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-b, 1. år, serie 4-6 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-b, 1. år, 2.-4. kvartal - 6 SERIER (2 sider. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-b, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2015-neo-b,t (kemoterapi + Trastuzumab/Pertuzumab + endokrin behandling)

Patientinformation DBCG 2015-neo-b,t (kemoterapi, docetaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-b,t (kemoterapi, paclitaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo b,t og neo-d,t (Trastuzumab og Pertuzumab) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b og neo-b,t (Tamoxifen) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b og neo-b,t (Letrozol) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b, -neo-b,t, -neo-d, -neo-dt (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow sheet DBCG 2015-neo-b,t 1. år, serie 1-3 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-b,t 1. år, serie 4-6 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-b,t 1. år, 2.-4. kvartal - 6 SERIER (2 sider. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-b,t, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2010-neo-c (endokrin behandling)

Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) (5 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) (5 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-c (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow sheet DBCG 2010-neo-c, Letrozol 1. år  (1 side. Fra 15.03.2012)
Flow Sheet DBCG 2014-c, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

Flow sheet DBCG 2010-neo-c, Tamoxifen 1. år (1 side. Fra 15.03.2012)
Flow Sheet DBCG 2014-c, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

* Webmodul til online indberetning år 1 under udarbejdelse.

DBCG 2015-neo-d (kemoterapi)

Patientinformation DBCG 2015-neo-d (kemoterapi, docetaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-d (kemoterapi, paclitaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b, -neo-b,t, -neo-d, -neo-dt (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow sheet DBCG 2015-neo-d, 1. år, serie 1-3 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 05.03.2019)
Flow sheet DBCG 2015-neo-d, 1. år, serie 4-6 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 05.03.2019)
Flow sheet DBCG 2015-neo-d, 1. år, 2.-4. kvartal - 6 SERIER (2 sider. Fra januar 2016, rev. 05.03.2019)

Flow Sheet DBCG 2014-d, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2015-neo-d,t (kemoterapi + Trastuzumab/Pertuzumab)

Patientinformation DBCG 2015-neo-d,t (kemoterapi, docetaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-d,t (kemoterapi, paclitaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo b,t og neo-d,t (Trastuzumab og Pertuzumab) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b, -neo-b,t, -neo-d, -neo-dt (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (11 sider. Fra oktober 2015, rev. marts 2017)

Flow sheet DBCG 2015-neo-d,t 1. år, serie 1-3 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-d,t 1. år, serie 4-6 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-d,t 1. år, 2.-4. kvartal - 6 SERIER (2 sider. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-d,t, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

LOKAL FREMSKREDEN SYGDOM (8 SERIER KEMOTERAPI)

DBCG 2015-neo-b (kemoterapi + endokrin behandling)

Patientinformation DBCG 2015-neo-b (kemoterapi, docetaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-b (kemoterapi, paclitaxel) (6 sider. Fra marts 2017)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b og neo-b,t (Tamoxifen) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b og neo-b,t (Letrozol) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b, -neo-b,t, -neo-d, -neo-dt (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (13 sider. Fra marts 2017)

Flow sheet DBCG 2015-neo-b, 1. år, serie 1-4 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-b, 1. år, serie 5-8 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-b, 1. år, 3.-4. kvartal - 8 SERIER (2 sider. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-b, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2015-neo-b,t (kemoterapi + Trastuzumab/Pertuzumab + endokrin behandling)

Patientinformation DBCG 2015-neo-b,t (kemoterapi, docetaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-b,t (kemoterapi, paclitaxel) (6 sider. Fra marts 2017)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo b,t og neo-d,t (Trastuzumab og Pertuzumab) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b og neo-b,t (Tamoxifen) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b og neo-b,t (Letrozol) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b, -neo-b,t, -neo-d, -neo-dt (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (13 sider. Fra marts 2017)

Flow sheet DBCG 2015-neo-b,t 1. år, serie 1-4 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-b,t 1. år, serie 5-8 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-b,t 1. år, 3.-4. kvartal - 8 SERIER (2 sider. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-b,t, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2010-neo-c (endokrin behandling)

Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) (5 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) (5 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-c (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (13 sider. Fra marts 2017)

Flow sheet DBCG 2010-neo-c, Letrozol 1. år  (1 side. Fra 15.03.2012)
Flow Sheet DBCG 2014-c, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

Flow sheet DBCG 2010-neo-c, Tamoxifen 1. år (1 side. Fra 15.03.2012)
Flow Sheet DBCG 2014-c, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2015-neo-d (kemoterapi)

Patientinformation DBCG 2015-neo-d (kemoterapi, docetaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-d (kemoterapi, paclitaxel) (6 sider. Fra marts 2017)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b, -neo-b,t, -neo-d, -neo-dt (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (13 sider. Fra marts 2017)

Flow sheet DBCG 2015-neo-d, 1. år, serie 1-4 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2019, rev. 05.03.2019)
Flow sheet DBCG 2015-neo-d, 1. år, serie 5-8 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2019, rev. 05.03.2019)
Flow sheet DBCG 2015-neo-d, 1. år, 3.-4. kvartal - 8 SERIER (2 sider. Fra januar 2019, rev. 05.03.2019)

Flow Sheet DBCG 2014-d, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

DBCG 2015-neo-d,t ( kemoterapi + Trastuzumab/Pertuzumab)

Patientinformation DBCG 2015-neo-d,t (kemoterapi, docetaxel) (6 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation DBCG 2015-neo-d,t (kemoterapi, paclitaxel) (6 sider. Fra marts 2017)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo b,t og neo-d,t (Trastuzumab og Pertuzumab) (2 sider. Fra marts 2016)
Patientinformation - tillæg til DBCG 2015-neo-b, -neo-b,t, -neo-d, -neo-dt (bisfosfonat) (2 sider. Fra marts 2016)

Bivirkningsskema for patienter (13 sider. Fra marts 2017)

Flow sheet DBCG 2015-neo-d,t 1. år, serie 1-4 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-d,t 1. år, serie 5-8 (5 sider inkl. bivirkningskode og dosisreduktion. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)
Flow sheet DBCG 2015-neo-d,t 1. år, 3.-4. kvartal - 8 SERIER (2 sider. Fra januar 2016, rev. 20.11.2016)

Flow Sheet DBCG 2014-d,t, 1.-15. år (1 side. Fra oktober 2015)

Tidligere versioner af DBCG neo-b, neo-bt, neo-d og neo-dt: Klik her

OFF STUDY:

Off Study Card (1 side. Fra marts 2010, rev. 23.11.2015)

METASTASERENDE:

1. linie KT/HER2-rettet behandling (1 side. Fra juli 2013)

 

Igangværende forsøg

APHINITY

Registreringsskema (2 sider. Fra 14.01.2013)
Flow sheet, 1. år, serie 1-18 (4 sider. Fra 01.03.2012, rev. 31.05.2013)
Follow-up 2.-10. år (1 side. Fra 01.03.2012, rev. 26.11.2013)

Toksicitetsskema for læger (3 sider. Fra 01.03.2012)
Bivirkningsskema for patienter (1 side .Fra 01.03.2012)


SOLE BIG1-07
 
Registreringsskema (2 sider. Fra 19.11.09)
Flow-sheet, Regime 1, letrozol i 5 år: 1.-5. år, forside (1 side. Fra 23.08.10)
Flow-sheet, Regime 1, letrozol i 5 år: 1.-5. år, bagside (1 side. Fra 02.07.10)
Flow-sheet, Regime 2, intermitterende letrozol i 5 år: 1.-5. år, forside (1 side. Fra 11.11.10)
Flow-sheet, Regime 2, intermitterende letrozol i 5 år: 1.-5. år, bagside (1 side. Fra 11.11.10)
Flow-sheet, 6.-15. år, forside (1 side. Fra 09.09.09)
Flow-sheet, 6.-15. år, bagside (1 side. Fra 09.09.09)

Deltagerinformation, (8 sider. Fra 14.01.10)
Samtykkeerklæring og fuldmagt, (3 sider. Fra 14.01.10)
Forsøgspersonens rettigheder, (1 side. Fra 12.01.10)
 

DBCG 07-REAL

Registrerings- og randomiseringsskema, (1 side. Fra 10.10.10)

Kirurgiskema - Neoadj. medicinsk behandling, biopsi alene eller før neoadjuverende behandling (1 side. Fra oktober 2010, rev. 01.09.2012)
Kirurgiskema - Lumpektomi efter neoadj. medicinsk behandling (1 side. Fra oktober 2010, rev. 01.09.2012)
Kirurgiskema - Mastektomi efter neoadj. medicinsk behandling (1 side. Fra oktober 2010, rev. 01.09.2012)

Patologiskema - Biopsi alene eller før neoadjuverende behandling (2 sider inkl. vejledning. Fra december 2010, rev. 1.10.2011 og 12.10.2011 og 06.05.2013)
Patologiskema - Lumpektomi efter neoadj. medicinsk behandling (2 sider inkl. vejledning. Fra december 2010, rev. 1.10.2011 og 12.10.2011 og 06.05.2013)
Patologiskema - Mastektomi efter neoadj. medicinsk behandling (2 sider inkl. vejledning. Fra december 2010, rev. 1.10.2011 og 12.10.2011 og 06.05.2013)

Flow-sheet (1. år, 1. kvartal) Regime 1, primær operation før letrozol (forside) (1 side. Fra 18.06.09)
Flow-sheet (1. år, 1. kvartal) Regime 1, (bagside) (1 side. Fra 31.08.09)
Flow-sheet (1. år, 1. kvartal) Regime 2, præoperativ letrozol (forside) (1 side. Fra 06.05.10)
Flow-sheet (1. år, 1. kvartal) Regime 2, (bagside) (1 side. Fra 31.08.09)
Flow-sheet (1.-5. år) Regime 1 og 2 (forside) (1 side. Fra 06.05.10)
Flow-sheet (1.-5. år) Regime 1 og 2 (bagside) (1 side. Fra 31.08.09)

Bivirkninger (1 side. Fra 04.06.10)
Co-morbiditet skema (1 side. Fra 30.03.09)
Hæmatologi og biokemi (1 side. Fra 08.10.10)
Patientskema vedr. fertilitet, hormonforbrug, tobak og alkohol (1 side. Fra 03.03.09)

Bilag 9 : Selvvælger, (2 sider. Fra 20.10.10)
Bilag 10 : Deltagerinformation, (8 sider. Fra 10.10.10)
Bilag 11 : Samtykkeerklæring og fuldmagt, (1 side. Fra 10.10.10)
Bilag 15 : PET Deltagerinformation, (2 sider. Fra 14.07.09)
Bilag 16 : PET Samtykkeerklæring og fuldmagt, (1 side. Fra 14.07.09)
Forsøgspersonens rettigheder (1 side. VEK)

Bilag 3 : Patologi, (3 sider. Fra 14.07.09)
Patologi formular, (1 side. Fra 26.03.09)
 

DBCG 07-READ

Inklusionsskema (randomisering) (1 side. Fra 01.07.2011)

Flow Sheet DBCG 07-READ. Regime 1: EC->DOC, 1. år, serie 1-3 (2 sider. Fra 21.06.2011)
Flow Sheet DBCG 07-READ. Regime 1: EC->DOC, 1. år, serie 4-6 (2 sider. Fra 21.06.2011)
Flow Sheet DBCG 07-READ. Regime 2: DOC + CYKLO, 1. år, serie 1-3 (2 sider. Fra 21.06.2011)
Flow Sheet DBCG 07-READ. Regime 2: DOC + CYKLO, 1. år, serie 4-6 (2 sider. Fra 21.06.2011)
Flow Sheet DBCG 07-READ. Regime 1 og 2 1. år 2.-4. kvartal (2 sider. Fra 16.10.2009)

Flow Sheet DBCG 2007-b,t og DBCG 07-READ, Trastuzumab, behandling 1-9 (1 side. Fra 29.02.2008)
Flow Sheet DBCG 2007-b,t og DBCG 07-READ, Trastuzumab, behandling 10-17 (1 side. Fra 25.01.2008)

Patientinformation (7 sider. Fra 07.04.2010)
Samtykkeerklæring (1 side. Fra 16.10.2009)
Bivirkningsskema for patienter (1 side. Fra 16.10.2009)
TOP2A analyse i READ (1 side. Fra 07.04.2010)
Patologiformular til TOP2A (1 side. Fra 13.04.2010)


DBCG ALTTO

DBCG ALTTO, Inklusionsskema (2 sider. Fra oktober 2008)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 1, Trastuzumab, uge 0-24 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 1, Trastuzumab, uge 27-51 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 2, Lapatinib, uge 0-24 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 2, Lapatinib, uge 27-51 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 3, Trastuzumab efterfulgt af Lapatinib, uge 0-7 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 3, Trastuzumab efterfulgt af Lapatinib, uge 8-24 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 3, Trastuzumab efterfulgt af Lapatinib, uge 27-51 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 4, Trastuzumab + Lapatinib, uge 0-24 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 4, Trastuzumab + Lapatinib, uge 27-51 (1 side. Fra august 2007)
DBCG ALTTO, Flow Sheet, Regime 1-4, 2.-10. år (1 side. Fra august 2007)

 

Tidligere forsøg:    DBCG 04-NICE ,    DBCG 05-C/FEM 345 ,    DBCG 06C/FACE ,    DBCG 05H ,     SBG 2000-1 ,    HERNATA
 

Klinisk genetiske afdelinger

SKEMAER VEDRØRENDE GENETISK UDREDNING:

2017

Personskema (1 side. Fra december 2017)

2012

Rekvisition af familienummer/familieskema (1 side. Fra september 2012)

SKEMAER VEDRØRENDE MR-SCANNING AF BRCA1 OG BRCA2 GENMUTATIONSBÆRERE:


Samtykkeerklæring (1 side. Fra november 2006)
Screening for cancer mammae (1 side. Fra november 2006, rev. 23.05.2011))
Spørgeskema vedr. projektet: "National screening i Danmark af BRCA1 og BRCA2 genmutationsbærere med MR-scanning af brystet kontra klinisk mammografi" (1 side. 2007 rev. 13.09.2010 og 16.10.2012)

Tidligere versioner: Klik her