Velkommen til DBCG's websted

DBCG´s web-server er også tilgængelig, når der skrives http://195.80.247.69 i browser-vinduet

Patientinformation om brystkræft
Patientinformation udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med DBCG kan læses på www.cancer.dk/.../brystkraeftDBCG Nyheder

*
Patientinformation til højrisikopatienter vedrørende zoledronsyre:
Patientinformation om behandling med zoledronsyre er opdateret. Informationen er tilgængelig på hjemmesiden under fanebladet "Skemaer og patientinfo" under overskriften "Onkologiske afdelinger". (15.01.2018)

* Personskema
er blevet revideret. Skemaet giver nu mulighed for indberetning af oplysninger om BRCA1 / BRCA2 undersøgelser. (20.12.2017)

*
Indtastningsmodul vedrørende Genomisk analyse er ændret: Der er tilføjet forside til skemaet, så der kan indtastes flere prøvesvar pr. patient, ligesom der er enkelte tilføjelser på selve skemaet. (19.12.2017)

*
Retningslinierne for udtræk af data til forskning (www.dbcg.dk/databaseudtræk) er ændret. Det sker efter aftale med RKKP om at datoen for driftstart for den kliniske kvalitetsdatabase er dateret tilbage til 01.01.1978. (02.10.2017)
 

Andre nyhederNyhedsgruppe

Der er oprettet en nyhedsgruppe for brugere af DBCG´s hjemmeside. Gruppen vil løbende modtage meddelelser om nye skemaer, retningslinier m.m. Interesserede kan melde sig til gruppen ved at sende en e-mail til dbcg@dbcg.dk og angive Nyhedsgruppe i emne-feltet. E-mailen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og evt. faxnummer samt den e-mail adresse der skal meldes til gruppen.

(Siden er sidst opdateret d. 08-02-2018)