Billeddiagnostisk udvalg

   
Klinikchef, overlæge Ilse Vejborg (Formand)
Radiologisk afdeling
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø  
Overlæge Erik Ingvar Mars
Røntgenafdelingen
Ringsted Sygehus
Nørregade 54, Postboks 40
4100  Ringsted
   
Overlæge Henning Dons-Jensen
Radiologisk afdeling  
Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 3

9000 Aalborg
Overlæge Henrik Kledal
Radiologisk afdeling
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
   
Overlæge Søren Redsted
Radiologisk afd. R
Århus Universitetshospital
Tage Hansensgade 2
8000 Århus
Overlæge Lisbeth Brønsro Larsen
Røntgendiagnostisk afdeling
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C  
 
   
   
 

                  (Siden er sidst opdateret d. 27-02-2018)