DBCG's 30 års jubilæumsmøde

 

Særnummer af Acta Oncologica: vol. 47, 4, 2008.

Program. Klik her

 

Foredrag fra jubilæumsmødet:

Peer Christiansen                                DBCG’s historie. Opbygning af en optimal faglig organisation.

Mogens Blichert-Toft                           Kirurgiske standarder: DBCG og EUSOMA.

Henning T. Mouridsen                          DBCG’s behandlingsprogrammer. Rationale og resultater. Internationalt samarbejde.

Susanne Møller                                   DBCG’s database. Hvordan er den opbygget, og hvad kan den bruges til?

Marianne Ewertz                                 Epidemiologi af cancer mammae 1977-2007.

Karen Veien/Helle Viola Haugaard           DBO. Hidtidige og fremtidige aktiviteter.

Anne Marie Gerdes                              Arvelig brystkræft. Hvilke gener kender vi, og hvad er den kliniske betydning. 

Ilse Vejborg                                       Screening. Aktuel status. Kvalitetsvalidering og forskning.

Elsebeth Lynge                                   Screening. Aktuel status. Kvalitetsvalidering og forskning.

Torben Kruse                                      Prædiktive genetiske faktorer. Metoder.

Birgitte Bruun Rasmussen                      ER som prædiktiv faktor. 30 års udvikling i analysemetoder.  

Maj-Britt Jensen                                  Fortolkning af overlevelseskurver.

Jørn Andersen                                     Endokrin behandling. Udvikling sidste 30 år. 

Peer Christiansen                                 Kirurgisk behandling af cancer mammae.

Jens Jørgen Elberg                               Rekonstruktion og oncoplastisk kirurgi. (Kommer senere)

Niels Kroman                                       Brystkræft hos yngre kvinder.

Marie Overgaard                                  Strålebehandling ved cancer mammae. Udvikling sidste 30 år. 

Jens Overgaard                                   Strålebehandling i fremtiden. Prædiktive faktorer. 

Camilla Habicht                                   Breast Friends. Baggrund og aktiviteter.

Bent Ejlertsen                                     Kemoterapi. Udvikling gennem sidste 30 år. 

Ann Knoop                                         Prædiktive faktorer for kemoterapi.

Bent Kristensen                                  Status for PET-scanning til stadieinddeling og til prædiktion af behandlingseffekt.

Nils Brünner                                       Hvordan udvikles en ny prædiktiv/prognostisk faktor? 

Henning T. Mouridsen                          Prognoseudvikling for cancer mammae.