DBCG's 40 års jubilæumsmøde

 

Særnummer af Acta Oncologica: vol. 57, 1, 2018.

Invitation

Tilkendegivelse

Flyer (beregnet til print i A3 format)

Program

Postersession ved DBCG´s jubilæumsmøde 18.-19. januar 2018

 

Foredrag fra jubilæumsmødet:

Maj-Britt Jensen                                        Den kliniske database

Henning Mouridsen                                     Udlevering af data og væv

Bent Ejlertsen                                           Det videnskabelige bidrag

Anne-Vibeke Lænkholm                               Histopatologi og molekylære subtyper

Trine Tramm                                             Tumorinfiltrerende lymfocytter

Peer Christiansen                                       Prognose efter lumpektomi og mastektomi

Niels Kroman                                             Mere skånsom brystkirurgi

Tove Filtenborg Tvedsksv                            Nedtrapning af aksilindgreb

Marianne Ewertz og Maj-Britt Jensen             Betydningen af comorditet

Bent Kristensen                                         Fraktur efter brystkræft

Birgitte Offersen                                        Kortere og mindre udbredt strålebehandling

Lise B. J. Thorsen                                      Bestråling af de parasternale lymfeknuder

Anne Marie Gerdes                                     BRCA mutationer og brystkræft

Maria Rossing                                            Molekylære sybtyper af brystkræft

Eva Bundesen                                           Patientadvokatens perspektiv

Tom Møller                                               Effekt af træning før og efter operation

Deirdre Cronin Fenton                                 Brug af anden receptpligtig medicin

Maj-Britt Jensen                                        Betydning af systemisk behandling

Ann Knoop                                                Adjuverende endokrin terapi

Bent Ejlertsen                                           Neoadjuvenrende medicinsk behandling