Tidligere versioner, DBCG-a og DBCG-c:

2010:
Patientinformation DBCG 2010-a (3 sider. Fra juni 2014)
Patientinformation DBCG 2010-a (3 sider. Fra december 2011)
Patientinformation – DBCG 10-c (TAM-overgang), Kir (for præmenopausale, 3 sider. Fra 1.6.2010)
Patientinformation – DBCG 10-c (LET-overgang), Kir (for postmenopausale, 3 sider. Fra 1.6.2010)

2007:
Patientinformation DBCG 2007-a (3 sider. Fra januar 2007)
Flow Sheet DBCG 2007-a (1 side. Fra Januar 2007)
Flow Sheet DBCG 2007-a, 2.-10. år (1 side. Fra januar 2007)

2006:
Patientinformation DBCG 04-a  (3 sider. Fra februar 2004)
Flow Sheet DBCG 04-a  (1 side. Fra august 2004)