Retningslinjer for udtræk

Retningslinjer for udtræk af data fra DBCG's database.

Typer af data i DBCG´s database og retningslinier for adgang til disse:Kvalitetsdata

Data vedrørende demografi, diagnostik, kirurgi og onkologisk behandlingsstrategi er siden januar 2006 indgået i DBCG´s kliniske kvalitetsdatabase. Data anvendes i DBCG´s kvalitetsindikatorer, som siden 2008 er publiceret i Kvalitetsindikatorrapporten for brystkræft (www.dbcg.dk/kvalitetsdatabase). Den samlede mængde af disse data betegnes DBCG´s kliniske kvalitetsdata.

Ved anmodning om udlevering af kvalitetsdata til forskning anvendes ansøgningsskema (www.rkkp.dk/forskningsadgang). Det sendes sammen med de nødvendige dokumenter, inklusiv en afkrydset variabelliste (klik her) til Fællessekretariatet, som kontrollerer at de formelle krav til ansøgningen er opfyldt og herefter videresender den til behandling i DBCG. Udlevering af data fra DBCG forudsætter tilladelse iht.Persondataloven (www.datatilsynet.dk/lovgivning). Denne sikres af Fællessekretariatet.

Hvad angår anvendelsen af egne data til kvalitetsformål henvises til vejledningen fra RKKP, side 5.

 

Screening

Udtræk fra DBCGs behandlingsdatabase til brug ved indkaldelse til screening

Forskningsdata

Data i databasen, andre end kvalitetsdata, benævnes forskningsdata og grupperes af praktiske grunde af DBCG i 2 kategorier. Forskningsdata l er data af samme type som kvalitetsdata, men indsamlet fra 1977 til 2006.Forskningsdata ll er alle andre data i DBCG´s database, som ikke er omfattet af afgrænsningen af kvalitetsdata og forskningsdata.

Adgang til anvendelse af forskningsdata (plus/minus kliniske kvalitetsdata) kan fås ved ansøgning til Databasernes Fællessekretariat, som beskrevet for kvalitetsdata. Efterfølgende vil DBCG behandle ansøgningen i henhold til DBCG´s retningslinier for udtræk og anvendelse af forskningsdata (klik her).

DBCG administrerer følgende forskningsdatabaser:

  1. Forsøgsdatabaserne for DBCG 77B, DBCG 77C, DBCG 82B, DBCCG 82TM, DBCG 89B, DBCG 82C, DBCG 89C, DBCG 89D, READ, REAL, RT PBI og RT HYPO.
  2. Databaser for DBCG kohorterne DBCG 89, DBCG 98, DBCG 04, DBCG 07 og DBCG 10.
  3. Carcinoma in situ databasen (DCIS og LCIS).
  4. 4. DBCG´s genetiske register.

Forskningsdatabaserne indeholder kliniske data på mere end 100.000 patienter. Data omfatter demografiske, diagnostiske, kirurgiske, medicinske, radioterapeutiske og genetiske variable og desuden opfølgning mht. recidiv i op til 10 år. Mortalitet registreres løbende og uden tidsbegrænsning via samkøring med CPR-registret.

Forskningsdatabaserne drives og vedligeholdes via forskningsbevillinger.