Nyheder

 • PBI - 01.03.2021

  Pr 1. marts 2021 har DBCG RT udvalget justeret retningslinjen for, hvem der anbefales partiel bryst irradiation (PBI). Baseret på nyligt publicerede data fra internationale randomiserede studier, anbefalinger fra internationale grupper samt ikke mindst vores egne resultater fra DBCG Hypo trial og DBCG PBI trial sænkes aldersgrænsen fra 60 år til 50 år, mens alle andre kriterier fastholdes. Se venligst de nyligt opdaterede RT retningslinjer, kapitel 5.

  Det bemærkes, at kriterier for indgang i DBCG RT Natural trial fastholdes med yngste alder 60 år.

 • Årsberetning 2020 - 29.01.2021

  Årsberetning fra 2020 er nu tilgængelig. Årsberetning 2020 (29.01.2021)

 • DBCG personale - 20.01.2021

  DBCG's personale arbejder hjemme.

  Tag kontakt igennem email.

  https://dbcg.dk/om-dbcg/sekretariat/

  Mvh

  DBCG

 • Aarhus Workshop in Breast Surgery - AWBS 2020 - 03.07.2020

  Workshoppen for 2020 må beklageligvis aflyses. Det har vist sig, at det heller ikke i september 2020 er muligt at afvikle et sådant arrangement, og vil flytter det derfor til 19.-20. maj 2021. Programmet vil i stor udstrækning være uændret fra det, der har været planlagt til dette år. 

  Mulighed for tilmelding til mødet vil senere blive lagt på hjemmesiden: www.awbs.auh.dk

 • Retningslinjer/Vejledninger - 16.06.2020

  Retningslinjer for patologiprocedurer og molekylærpatologiske analyser er opdaterede.

 • COVID 19 DBCG - 27.03.2020

  COVID 19 DBCG.

 • Ang. primær rekonstruktion ved brystkræft - 18.03.2020

  Ang. primær rekonstruktion ved brystkræft.

 • Retningslinjer/Vejledninger - 18.06.2019

  På møde i Retningslinjeudvalget den 13. juni 2019  blev det besluttet at lægge to dokumenter på DBCG's hjemmeside med retningslinjer. Det ene dokument Præcisering af retningslinjerne kap 2 (003) præciserer den anbefalede billeddiagnostik i forhold til de tre prioriteringsgrupper, der er beskrevet i kapitel 2. Der gøres opmærksom på, at prioriteringsgruppe III tidliger også har omfattet 1) patienter, der har familiær disposition til brystkræft, men ikke påvist mutation og 2) opfølgning og kontrol efter operation. For disse to kategorier er der udarbejdet specifikke retningslinjer, der er anført i kapitel 19 og kapitel 9. De er derfor ikke omfattet af denne retningslinje. I stedet henvises til de pågældende afsnit.

  Hele kapitel 2 er netop sat til revision, og i forbindelse hermed, vil omtalte præcisering blive inddraget.

  Det er også besluttet at ændre i retningslinjerne for genetisk udredning. Der lægges således to nye dokumenter på hjemmesiden: 

  National guideline for estimering af kvinders risiko for mammacancer. (juni 2019)

  Henvisning af personer mistænkt for arvelig disposition til mammacancer. (juni 2020)

  Disse dokument erstatter hovedparten af det eksisterende kapitel 19, og indeholder også en præcisering af billeddiagnostisk overvågning. Endelig revision af kapitel 19 er pågående.

  Endelig er der kommet en mindre tilføjelse til kapitel 6 vedr. systemisk behandling af T1N0M0 HER2 positive tumorer, hvor der nu kan udelades antracyclinbaseret kemoterapi. Kapitel 6 er også under gennemgribende revision, og afsnittet vil indgå heri.

 • Retningslinier er opdateret - 03.05.2019

  Retningsliniernes kapitel 18 og kapitel 6.1 er opdateret.

  • Retningsliniernes kapitel 18 er opdateret. Opdateringen vedrører brugen af CDK4/6 hæmmere i kombination med aromatasehæmmer eller fulvestrant (omtalt afsnit 18.1 og 18.3.4 side 10-11).
  • Retningsliniernes kapitel 6.1 er opdateret. Opdateringen vedrører tilbud om behandling til patienter med med udtalt ER-positiv tumor (over eller lig med 10%) og/ eller svagt ER-positiv tumor ( 1-9%) og luminal subtype A/B .