Nyheder

 • Revideret retningslinjekapitel - 03.05.2024

  Revideret retningslinjekapitel for Patologiprocedurer og molekylærpatologiske analyser ved brystkræft foreligger nu på DMCG.dk (se link)

 • Årsberetning 2023 - 13.03.2024

  Årsberetning fra 2022 er nu tilgængelig. Årsberetning 2023 (13.03.2023)

 • DBCG Repræsentantskabsmøde - 08.11.2023

  De sidste mange år har DBCG afholdt Repræsentantskabsmøde i januar måned. Der bliver ikke afholdt et DBCG Repræsentantskabsmøde i januar 2024, dels fordi der afholdes et 2-dages DBCG seminar midt november 2023, og dels fordi DBCG´s Bestyrelse vil overveje om dette årlige møde skal erstattes af et andet tiltag.

 • DBCG RT SDM - 20.12.2022

  DBCG RT SDM forsøget lukker for inklusion 31. december 2022.

 • Til DBCG-medlemmer - 08.08.2022

  Til DBCG-medlemmer

  Da det har været efterspurgt at få adgang til retningslinjekapitler, som endnu ikke er revideret og lagt i den nye RKKP/DMCG-skabelon (vedr. udredning og opfølgning) er de nu midlertidigt lagt på DMCG-hjemmesiden med kliniske retningslinjer. De kan tilgås gennem følgende link:(https://www.dmcg.dk/Kliniske-retningslinjer/kliniske-retningslinjer-opdelt-paa-dmcg/brystcancer/. Så snart der foreligger reviderede versioner, vil de blive erstattet med dem.  

  Med venlig hilsen
  Retningslinjeudvalget, DBCG

 • Indberetning af brystrekonstruktion - 07.04.2022

  Det er nu muligt at indberette brystrekonstruktion via indberetningsmodulet ”Plastik/rekonstruktion” under kirurgi.
  Dette gælder både primær og sekundær rekonstruktion efter cancer, DCIS eller profylaktisk mastektomi.

 • Patientinformations nyhed - 15.03.2022

  Patientinformationen "Behandling med antihormon efter operation for brystkræft hos mænd" er nu tilgængelig.

  Patientinformationen "Behandling med vækstfaktor under kemoterapi" er opdateret således at filgrastim anbefales påbegyndt 24-48 timer efter kemoterapi.

  Link til patientinformations sektion.

 • SENOMAC forsøget blev 31. december 2021 lukket for inklusion af patienter - 20.01.2022

  Frem til 31. december 2021 er der inkluderet mere end 2750 patienter, heraf 873 fra Danmark. Patienter, der er randomiseret inden udgangen af 2021, kan fortsat registreres.

 • Ny retningslinje for patienter med positiv sentinel node - 20.01.2022

  I forbindelse med lukning af SENOMAC forsøget har Kirurgisk Udvalg udarbejdet en opdatering af DBCG’s retningslinje for kirurgisk behandling og opfølgning af de patienter der opfylder de kriterier som var gældende for deltagelse i forsøget. Opdateringen har haft patientinddragelse med afsæt i drøftelser på seminaret om patientinvolvering i november 2021.

  Ændringen vedrører alene anbefaling 9 i retningslinjekapitlet for kirurgi, der herefter får følgende formulering:

  9. ALND bør anvendes i tilfælde af præoperativ positiv FNA fra lymfeknude i aksil, samt som standard ved makrometastaser i SN. ALND bør undlades i tilfælde af mikrometastaser/ITC (A).

  · I tilfælde af makrometastaser i 1-2 SN, kan patienten informeres om muligheden for at fravælge aksilrømning til fordel for udvidet strålebehandling (D).

  · Ved fravalg af aksilrømning ved makrometastaser i 1-2 SN, skal patienten tilbydes opfølgning med årlig klinisk mammografi (A).

  Afsnittet er fremsendt til de videnskabelige udvalg og Retningslinjen Kirurgisk behandling af brystkræft vil snarest blive opdateret på RKKP-hjemmesiden. DBCG arbejder på at tilpasse indberetningsmodulerne således, at der kan ske en registrering af patientens valg.

  Patientinformation link.