Publikationer

I listen er medtaget arbejder med peer-review, som i forskelligt omfang har anvendt data fra DBCG, samt arbejder udgået fra DBCG's udvalg. I listen er ikke medtaget kongresindlæg (abstracts, proceedings), lærebogskapitler eller læserbreve. Artiklerne i Acta Oncologica 1988;27 hidrører fra DBCG's 10 års jubilæumsmøde. Listen er i kronologisk orden, inden for hvert år alfabetisk efter forfatter.

Publikationslisten er delt op i 3 dokumenter i pdf-formatet.

Den første dækker perioden 1977-2006 (sidst revideret 09.03.2010).
Den anden dækker perioden 2007-2019 (sidst revideret 08.09.2021).
Den tredje dækker perioden 2020- (sidst revideret 02.01.2024).


Klik på årstallet for at se eller downloade listen.