Nyheder

 • DBCG Internatmøde tidligt varsel - 19.07.2021

  Kære alle, 

  Her sendes tidligt varsel om et DBCG Internat om Patientinvolvering på Park Hotel, Middelfart, 22.-23. nov, 2021. Det vedhæftede dokument viser den aktuelle status på program til internatet, men det er ikke færdigt/endeligt. Vi er en lille gruppe, som arbejder med det, som det endelige program samt tilmelding sendes rundt i løbet af august. Her gøres blot opmærksom på internatet, således at interesserede kan markere datoerne i kalenderen.

  Program link.

  I ønskes alle en god sommer!

  MH
  Birgitte

 • Strålebehandlings Patient Information - 01.07.2021

  DBCG RT Skagen trial 1 lukker for inklusion af patienter pr 1. juli 2021

  I perioden 2015-2021 har DBCG RT Skagen trial 1 inkluderet næsten 3.000 højrisiko brystkræftpatienter, hvor fraktioneringen af deres loco-regionale strålebehandling blev afgjort ved en randomisering mellem 50Gy/25 fr (standard) versus 40Gy/15 fr (eksperimentel). Som led i studiet blev alle boostbehandlinger mod tumorområdet i brystet givet med simultant integreret boost (SIB) teknik. Det primære endepunkt var armlymfødem på den behandlede side 3 år efter strålebehandling, og der blev forventet 10% risiko for ødem.

  DBCG RT Udvalget har nu analyseret de første tidlige resultater fra studiet som led i den statistiske analyseplan for studiet og fundet, at risikoen for armlymfødem efter 3 år er hhv 11.1% og 11.3% i de to randomiseringsarme. Recidivmønsteret er ligeledes præliminært vurderet, og der er ingen forskel mellem randomiseringsarmene mht recidiver (antal og lokalisation).

  DBCG RT Udvalget har derfor vedtaget, at DBCG RT Skagen trial 1 lukker for inklusion af nye patienter pr. 1. juli 2021, hvorefter den danske standard for strålebehandling af brystkræft skal baseres på moderat hypofraktionering 40Gy/15 fr. Al boost mod tumorleje skal gives med SIB teknik, mens boost mod regionale lymfeknuder anbefales med sekventiel normofraktioneret teknik. Der findes ikke nogen subgruppe af brystkræftpatienter, som vurderes at være bedre behandlet med 50Gy/25 fr.

  Standarden med 40Gy/15 fr vil være indført i alle danske stråleterapiafdelinger senest 1. sept 2021, og der vil af praktiske hensyn/årsager være en overgangsfase frem til september, hvor begge fraktioneringer kan anvendes indenfor DBCG retningslinjer for loco-regional strålebehanding.

 • Retningslinjer/Vejledninger - 31.05.2021

  Retningslinjer for systemisk behandling er opdaterede.

 • PBI - 01.03.2021

  Pr 1. marts 2021 har DBCG RT udvalget justeret retningslinjen for, hvem der anbefales partiel bryst irradiation (PBI). Baseret på nyligt publicerede data fra internationale randomiserede studier, anbefalinger fra internationale grupper samt ikke mindst vores egne resultater fra DBCG Hypo trial og DBCG PBI trial sænkes aldersgrænsen fra 60 år til 50 år, mens alle andre kriterier fastholdes. Se venligst de nyligt opdaterede RT retningslinjer, kapitel 5.

  Det bemærkes, at kriterier for indgang i DBCG RT Natural trial fastholdes med yngste alder 60 år.

 • Årsberetning 2020 - 29.01.2021

  Årsberetning fra 2020 er nu tilgængelig. Årsberetning 2020 (29.01.2021)

 • DBCG personale - 20.01.2021

  DBCG's personale arbejder hjemme.

  Tag kontakt igennem email.

  https://dbcg.dk/om-dbcg/sekretariat/

  Mvh

  DBCG