Tidligere versioner - PBI

Strålebehandlingsskema (1 side. Fra maj 2009, rev. 13.12.2010)
Patientskema (1 side. Fra maj 2009, rev. 14.06.2011)
Patientskema (1 side. Fra maj 2009, rev. 01.10.2012)
Kosmetik og funktion (1 side. Fra februar 2010, rev. 13.12.2010)
Patientinformation (9 sider. Fra maj 2009)