Uddannelsesfilm

Færdige film:

Der kommer I alt 11 film – de 6 er færdige nu.

Hermed listen over de kommende 5 film:

  • Hvad er en klinisk mammografi og triple diagnostik ?
  • Metastatisk kræft & Palliativ behandling
  • Patologi ved brystkræft
  • Senfølger ved brystkræft
  • Hvordan skrives en protokol ?