Medlemmer

Overlæge Ilse Vejborg (Formand)
Radiologisk afdeling 
Rigshospitalet 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø  

Overlæge Erik Ingvar Mars
Røntgenafdelingen
Ringsted Sygehus
Nørregade 54, Postboks 40
4100  Ringsted

Overlæge Henning Dons-Jensen
Radiologisk afdeling   
Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 3
9000 Aalborg

Overlæge Henrik Kledal
Radiologisk afdeling
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Overlæge Søren Redsted
Radiologisk afd. R
Århus Universitetshospital
Tage Hansensgade 2
8000 Århus  

Overlæge Walter Schwartz 
Røntgendiagnostisk afdeling 
Odense Universitetshospital 
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C 

Overlæge Lisbet Brønsro Larsen
Røntgendiagnostisk afdeling 
Odense Universitetshospital 
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C